SAN ĠUŻEPP

19 TA’ MARZU SAN ĠUŻEPP Ir-raġel tal-Verġni Mqaddsa Marija:  L-ewwel seklu Il-Knisja llum tiċċelebra l-festa ta' San Ġużepp. San Ġużepp kien bniedem umli, twajjeb u qaddis. Huwa kellu responsabbiltà mill-akbar fdata f’idejh, dik li jieħu ħsieb il-Madonna u ’l Ġesù.   Talba: Mulej agħtini l-grazzja li, bħal San Ġużepp, inwettaq ir-responsabbilitajiet li nkun afdat bihom …

Advertisements

IL-KATEDRA TA’ SAN PIETRU

22 TA’ FRAR   IL-KATEDRA TA’ SAN PIETRU   X’aktarx li din il-festa bdiet tiġi ċċelebrata kull sena mill-bidunett tal-Knisja, b’tifkira tal-ġurnata li fiha San Pietru għamel l-ewwel ċerimonja reliġjuża hekk kif wasal Ruma, xi ħdax-il sena wara li Ġesù tela’ s-sema. Għall-aktar informazzjoni ara l-video clip bl-Ingliż billi  tagħfas fuq:  https://bit.ly/2EJcJTO Talba Mulej, int …

SAN PAWL: PATRUN TA’ MALTA

10 TA’ FRAR                        SAN PAWL: PATRUN TA’ MALTA Appostlu:  L-ewwel seklu Illum fil-gżejjer tagħna, u kull fejn hemm il-Maltin, tiġi ċċelebrata l-festa ta’ San Pawl – Patrun ta’ Malta. Fis-sena 60, meta sar in-Nawfraġju, il-ftit eluf ta’ Maltin kienu pagani, jaduraw ix-xemx, il-qamar u allat foloz.  Kien San Pawl li tahom it-twemmin f’Alla Wieħed, veru …

SAN ĠWANN BOSCO

31 TA’ JANNAR   SAN ĠWANN BOSCO Missier u għalliem taż-żgħażagħ Ġwanni twieled f’Becchi, l-Italja ta’ fuq, fl-1815, u kien edukat fil-fidi u fil-prattika xierqa tal-messaġġ tal-Vanġelu, minn ommu. Ta’ disa’ snin intebaħ li kellu jiddedika ruħu għaż-żgħażagħ. Kien għadu daqsxejn ta’ tifel meta beda jiġbor it-tfal ta’ mparu b’għan għal-logħob, għat-talb u għad-duttrina. Permezz …

SAN FRANĠISK TA’ SALES   

24 TA’ JANNAR SAN FRANĠISK TA’ SALES             Patrun tal-Familja Salesjana, tal-ġurnalisti, tal-kittieba u tal-Istampa Kattolika            San Franġisk,  l-ikbar fost sitt ulied ta’ familja nobbli, twieled f’Savojja. Ommu kienet tħobb taqralu l-ħajjiet tal-qaddisin li jġibu ismu. Kellu karattru ġentili u fl-istess ħin kellu wkoll karattru sod. Bħala …